VSTOUPIT VIRTUÁLNÍ STÁNEK GASTROENTEROLOGIE Ucelený systém pro monitorování, záznam, a analýzu propulzivní peristaltiky gastrointestinálního traktu stejně jako 2D nebo 3D high-resolution manometrie anorektální oblasti vč. zátěžových funkcí svěračů. Systém lze dále rozšiřovat na high-resolution manometrii jícnu s impedancí, nebo na 3D monitoring dolního jícnového svěrače. High-resolution jícnová
a anorektální manometrie
ManoScan ™ gastroenterologie | chirurgie | pediatrie | rehabilitace ZPĚT
STRÁNKA PRODUKTU
Probe-based konfokální laserová endomikroskopie (pCLE) je mikroskopický systém zobrazující detailní mikroskopické snímky vnitřních lidských tkání v reálném čase během endoskopických a chirurgických výkonů. Laserová konfokální
endomikroskopie
ManoScan ™ gastroenterologie | otorinolaryngologie | pneumologie | chirurgie | neurochirurgie | urologie | gynekologie ZPĚT
STRÁNKA PRODUKTU
Monitorovací systém SmartPill™ je systém pro diagnostiku motility gastrointestinálního traktu, díky kterému získáte jeho kompletní tranzitní profil. Systém je schopen zaznamenat a následně vyhodnotit klinická data získaná prostřednictvím poživatelné (nestravitelné) motilitní kapsle, která měří tlak, pH, teplotu a dobu průchodu trávicím traktem. Monitorovací systém
motilily GIT
SmartPill ™ gastroenterologie | GIT | TestMotility ZPĚT
STRÁNKA PRODUKTU
Peptest je nový, přesný, bezbolestný a poměrně levný test slin, jenž spolehlivě prokazuje, zdali trpíte refluxem. První celosvětově neinvazivní test na zjištění refluxní choroby. Tělo v žaludku produkuje pepsin proto, aby bylo schopno štěpit bílkoviny. Pokud je pepsin zjištěn mimo žaludek, pak se projevuje refluxem. Odebírají se vzorky slin/sputa a následně je na přítomnost pepsinu testován v laboratoři/ambulanci. Test na přítomnost
pepsinu
Peptest ™ gastroenterologie | otorinolaryngologie | pneumologie | alergologie | imunulogie | pediatrie ZPĚT
STRÁNKA PRODUKTU
Ambulatorní systém Digitrapper® pH-Z kombinuje měření až 2 kanálové pH metrie s měřením intralumenového odporu jícnu, který je vyvolán přítomností refluxátu v jícnu. Kombinací těchto hodnot je zjištěna povaha, počet, trvání a výška všech refluxních epizod, které jsou vztaženy k symptomům udávaným pacientem. pH metrický systém
s impedancí
Digitrapper® pH-Z gastroenterologie | otorinolaryngologie, foniatrie | pneumologie | alergologie | pediatrie ZPĚT
STRÁNKA PRODUKTU
Anorektální manometrie jejíž výhodou je snadná manipulace díky malým rozměrům, což jistě ocení lékaři v menších ambulancích. Součástí tohoto unikátního systému je manometrický biofeedback. Jedná se o nový koncept biofeedbacku. Mcompass je vůbec první přenosné, snadno ovladatelné zařízení, které je možné přímo začlenit do léčebného postupu. Kombinuje v sobě manometrické anorektální vyšetření pro přesnou diagnostiku a zároveň manometrický biofeedback, který poskytuje čtyři komplexní cviky a odezvu v průběhu jejich nácviku. Přenosná anorektální
manometrie
MCOMPASS Řešení pro pacienty trpící inkontinencí a chronickou zácpou ZPĚT
STRÁNKA PRODUKTU
Systém Barrx zajišťuje bipolární radiofrekvenční léčbu a je speciálně vyvinut pro přesnou aplikaci a kontrolu tkáňové ablace v gastrointestinálním traktu. Radiofrekvenční generátor systému Barrx lze kombinovat s mnoha druhy katetrů, což umožňuje celou škálu ošetření – od obvodových katetrů 360 RFA až po fokální RFA katetry navržené pro zacílení ablace do menších částí tkáně. Radiofrekvenční ablace
Barrx™
Barrx ™ Radiofrekvenčí ablace je účinnou metodou léčby BJ s dysplazií nebo dlaždicobuněčných neoplazií. ZPĚT
STRÁNKA PRODUKTU
Stretta je jedinečná minimálně invazivní možnost léčby GERD, která je šetrnější alternativou k chirurgickému zákroku. Bezpečnost a účinnost této metody byla prokázána ve více než 40 klinických studiích a u více než 25 000 případů. Výsledkem terapie Strettou je zefektivnění léčby pacientů s GERD a hlavně výrazná a dlouhodobá úleva pacientů od symptomů zpravidla po dobu 4-10 let. Stretta & Secca Restech ™ Stretta je nechirurgický ambulantní výkon určený pro pacienty s GERD nebo LPRD ZPĚT
STRÁNKA PRODUKTU