Laserová konfokální endomikroskopie

Cellvizio® – nová generace

Mobilní zobrazovací platforma Cellvizio v reálném čase in vivo využívá pokročilou zobrazovací technologii konfokální laserové endomikroskopie (CLE) k poskytování buněčné vizualizace prakticky kdekoli v lidském těle. Systém je intuitivní a snadno se ovládá pomocí sond Confocal Miniprobes™ vložených do pracovního kanálu standardních endoskopů.

Obraz v obraze (PIP) umožňuje optimalizovanou integraci do endoskopického, bronchoskopického nebo operačního prostředí s připojením DICOM pro sdílení dat pacienta, vyhledávání, kontrolu a archivaci

VÝHODY

  • Minimálně invazivní přístup v real time diagnoastice
  • Intuitivní a responzivní rozhraní dotykové obrazovky
  • Široké spektrum použití napříč obory
  • Celosvětová propojená síť uživatelů
  • Snadné použití s rychlou learning curve
  • On-line edukace, atlas nálezů a možnost prohlubovat vzdělávání
  • Snížení počtu biopsií
  • Zpřesnění biopsií a jejich výtěžnost

PRO KOHO JE URČEN

Pokročilá technologie Cellvizio pomáhá cílit na biopsie pomocí nejmenšího flexibilního mikroskopu na světě a poskytuje lékařům mikroskopické snímky tkáně v reálném čase a minimálně invazivním způsobem. Dnes se Cellvizio používá ve více než 40 zemích a na 600 klinikách po celém světě.
Díky sondám Confocal Miniprobes™ je Cellvizio kompatibilní se všemi typy flexibilních endoskopů a při přímém kontaktu se sliznicí poskytuje in vivo video sekvence buněčné a vaskulární mikroarchitektury vnitřních struktur lidské tkáně.

gastroenterologie | otorinolaryngologie | pneumologie | chirurgie | neurochirurgie | urologie | gynekologie

KLÍČOVÁ SLOVA

#pcle #cellvizio #laserovakonfokalniendomikroskopie #mkt #gastroenterologie #chirurgie #orl #pneumologie #urologie #neurochirurgie #gynekologie
#realtime

Richard Uhlíř

produktový manažer
+420 724 979 234 | richard@imedex.cz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

konfokální sondy

Obj. kód Název Popis Počet použití
MP-009-HDG GastroFlex™ UHD sonda pro EGD vyšetření v Ultra High Definition 20
MP-006-HDC ColoFlex™ UHD sonda pro vyšetření střeva během koloskopie v Ultra High Definition 20
MP-003-CHF CholangioFlex™ sonda pro ERCP vyšetření 10
MP-0010-AGF AQ-Flex™ 19 sonda pro nCLE (needle confocal laser endomicroscopy) pankreatické procedůry 10
MP-002-AF3 AlveoFlex™ sonda pro použití v pneumologii během bronchoskopických výkonů 10
MP-002-AF3 UroFlex™ Pro vyšetření v urologii zejména močového měchýře 10

KE STAŽENÍ