Stretta

Stretta je jedinečná minimálně invazivní možnost léčby GERD, která je šetrnější alternativou k chirurgickému zákroku. Bezpečnost a účinnost této metody byla prokázána ve více než 40 klinických studiích a u více než 25 000 případů. Výsledkem terapie Strettou je zefektivnění léčby pacientů s GERD a hlavně výrazná a dlouhodobá úleva pacientů od symptomů zpravidla po dobu 4-10 let.

VÝHODY

  • Šetrná metoda léčby GERD
  • Nechirurgický a minimálně invazivní zákrok
  • Více než 40 klinických studií prokázalo tuto metodu jako bezpečnou a účinnou
  • Ambulantní výkon trvá zpravidla méně než 60 min
  • Pacienti se mohou následující den vrátit k běžným činnostem

JAK SYSTÉM FUNGUJE

Systém funguje na principu terapie v oblasti LES, kam je zacíleno dodání vysokofrekvenční energie. Bylo prokázáno, že vysokofrekvenční energie zesiluje muskulaturu a zvětšuje množství vláken v ošetřované zóně. Výsledkem je měřitelné posílení dolního jícnového svěrače, díky čemuž se sníží počet relaxací, aniž by došlo k jeho zúžení nebo fibróze.

PRO KOHO JE URČEN

Stretta je nechirurgický ambulantní výkon určený pro pacienty s GERD nebo LPRD, kteří nereagují na medikační léčbu nebo pro ty, u nichž není medikace schůdnou možností. Jedná se o minimálně invazivní endoskopický zákrok, který je šetrnější alternativou k chirurgickému zákroku s ověřenými výsledky. U většiny pacientů dojde k úplnému nebo významnému snížení medikací PPI. Rovněž je indikován pro pacienty po bariatrických zákrocích trpících GERD.

KLÍČOVÁ SLOVA

#Stretta #gastroenterologie #PPI #reflux #GERD #LPRD

Richard Uhlíř

produktový manažer
+420 724 979 234 | richard@imedex.cz