Nová generace monitorování nitrolebních parametrů

RAUMED NeuroSmart

Komplexní systém pro monitorování, záznam, a analýzu nitrolebních parametrů, zejména nitrolebního tlaku (ICP), nitrolební teploty (ICT) a parciálního tlaku kyslíku (ptiO2) v cílové tkání mozku.
Nově také výpočet indexu tlakové reaktivity (PRx), indexu reaktivity kyslíku (OPx) a optimálního cerebrálního perfúzního tlaku (CCPopt).
Zobrazuje také hodnoty arteriálního tlaku (ART) a centrálního žilního tlaku (CVP).

VÝHODY

  • kabelové i telemetrické měření
  • zobrazení ICP, ICT, ptiO2, arteriálníhi tlaku (ART), centrálního žilního tlaku (CVP) a amplitud
  • akustické a vizuální alarmy volitelné v nastavení
  • bateriový nebo síťový provoz
  • mobilita
  • dlouhodobé ukládání naměřených hodnot
  • široké spektrum mikročipových katétrů Neurovent

PRO KOHO JE URČEN

Včasná a přesná monitorace nitrolebních parametrů je klíčová pro pracoviště zajišťující neurointenzivní péčí, zvláště pak oddělení ARO, neurointenzivní JIP a iktové jednotky.

Komplexní přístup k léčbě kraniotraumat, cévních mozkových příhod a jiných nitrolebních patologií se již neobejde bez detailního posouzení vývoje nitrolebních parametrů a autoregulačních mechanismů mozku, které hrají klíčovou roli při vedení léčby a prognóze vývoje stavu pacienta.

KLÍČOVÁ SLOVA

#neuromonitorace #mozek #TBI #SAK #ICP #brain #braintrauma #poranenimozku #iktus #CMP #edemmozku

Aleš Kraus

obchodní zástupce
+420 777 769 924 | ales@imedex.cz