Motilitní akademie 7

Vážení účastníci Motilitní akademie,

dovolte nám, abychom Vám srdečně poděkovali za právě proběhlou již sedmou Motilitní akademii. Váš zájem předčil naše očekávání a opět se nás sešlo podstatně více než v minulém ročníku. Věříme, že jste si oba dny společně s námi užili a odvezli si nejen příjemné zážitky, ale hlavně mnoho nových informací.

Motilitní akademie je vždy výsledkem dlouhých příprav a spolupráce jak uvnitř našeho týmu, tak s dalšími partnery a hlavně přednášejícími. Naším cílem je připravit akci tak, aby vše probíhalo hladce a bez komplikací. Jediné, co naplánovat nemůžeme, je atmosféra, kterou tvoří každý jednotlivý účastník. A my Vám děkujeme, že jste opět vytvořili pohodovou atmosféru podporující podnětné diskuze a otevírající prostor pro otázky.

Velký dík patří prof. MUDr. Janu Martínkovi, Ph.D. AGAF, který pomohl sestavit pravděpodobně nejlepší odborný program, jaký jsme na všech MA měli.

A nejvíce samozřejmě děkujeme všem přednášejícím, kteří nám věnovali svůj čas a podělili se o své vědomosti a zkušenosti.

Motilitní akademii si můžete připomenout v následující fotogalerii.

A my se na Vás budeme těšit na Motilitní akademii 8, která bude 11. a 12. září 2025.

Děkujeme za Vaši přízeň,

Tým IMEDEX s.r.o.

FOTOGALERIE

POZVÁNKA

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na již sedmý ročník Motilitní akademie, již tradiční a oblíbené akce věnované motilitním poruchám v GIT, tentokrát po odborné stránce zajištěné Klinikou hepatogastroenterologie Institutu klinické a experimentální medicíny Praha a I. Interní klinikou Fakultní nemocnice Plzeň. Po poslední Motilitní akademii jsme se rozhodli přejít na dvouletý cyklus místo předchozího roku a půl. Od tohoto ročníku se tedy termín MA ustálí na první polovině září. Tento rok se sejdeme v termínu 14. a 15. září 2023 opět v prostorách BICZ Park Golf Clubu v Hradci Králové (Roudničská 730, Hradec Králové).

Motilitní akademie se stala již tradičním setkáním uživatelů a zájemců o funkční diagnostické metody pro GIT. Z původního zaměření na gastroenterologii se stalo multioborové sympozium, na kterém se pravidelně scházejí lékaři se specializací v gastroenterologii, ORL, alergologii, pneumologii, pediatrii, ale také fyzioterapeuti nebo vyšší zdravotnický personál.

I tento rok jsme program rozložili do dvou dnů. Témata přednášek zahrnou problematiku diagnostiky i léčby horního a dolního GIT. Hlavním bodem čtvrtečního programu pak bude přednáška prof. Johna Pandolfina (Chicago, USA), který je ve svém oboru světovou špičkou.

Během celého setkání budou na místě k dispozici nejčastější diagnostické nástroje k individuálnímu hands-on tréninku a konzultaci vašich výsledků s přítomnými kolegy a aplikačními specialisty.

ODBORNÝ PROGRAM

ČTVRTEK 14. 9. 2023

13.55 – Úvodní slovo (Uhlíř R., IMEDEX s.r.o.)

I. BLOK: ZAČÍNÁME ODZDOLA
Předsedající: Tachecí I. (Hradec Králové), Dolina J. (FN Brno)
14.00 – 15.00

1. Vyšetření střevního tranzitu – kdy a jak (Lipták P., UN Martin) – 12+3 min.
2. Potřebujeme anorektální manometrii (aneb nestačí digitální vyšetření per rektum?) (Loudová P., ON Kolín) – 15 min.
3. Mikrobiom a motilita GIT (Bajer L., IKEM) – 12+3 min.
4. Dieta a střevní motilita ve zdraví a nemoci (Rejdová K., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) – 15 min.

Přestávka 15.00 – 15.10

II. BLOK: HORNÍ DYSFAGIE – SPOLEČNÝ PROSTOR PRO SPOLUPRÁCI
Předsedající: Vacková Z. (ÚVN Praha), Lipták P. (UN Martin)
15.10 – 16.10

1. Horní dysfagie – diferenciální diagnostika (Šatanková J., FN Hradec Králové) – 15 min.
2. Zenkerův divertikl – ORL přístup nebo flexibilní endoskopie (Tachecí I., + Šatanková J. – FN Hradec Králové, společná přednáška a diskuze) – 15 min.
3. Endoskopické možnosti léčby cricofaryngeální achalázie (Hugová K., IKEM) – 15 min.
4. Diskuze – 15 min.

Přestávka 16.10 – 16.30

III. BLOK: REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU – DIAGNOSTIKA
Předsedající: Bánovčin P. (UN Martin), Zeleník K. (FNO)
16.30 – 17.45

1. pH metrické vyšetření jícnu – kdo jej má provádět a jak? (Dolina J., Konečný Š., FN Brno) – 10+3 min.
2. Diagnostika a léčba refluxního onemocnění u dětí (Lerchová T., FN Motol) – 10+3 min.
3. Shoda nebo neshoda standardních postupů diagnostiky a léčby RCHJ mezi gastroenterology a ORL specialisty – 40 min.
– a. Gastroenterologie (Zdrhová L., FN Plzeň) – 15 min.
– b. ORL – IFOS Dubai guidelines pro definici a diagnostiku laryngofaryngeálního refluxu (Zeleník K., FN Ostrava) – 15 min.
– c. Panelová diskuze na příkladu kazuistiky (Kazuistika: Taimrová R., Panel: Zeleník K., Zdrhová L., Vacková Z., Košťálová K.) – 19 min.

17.45 – 18.30
Předsedající: Martínek J. (IKEM Praha)
STATE OF THE ART: DIAGNOSIS OF MOTILITY ESOPHAGEAL DISORDERS – MANOMETRY OR ENDOFLIP? (Pandoflino J., Northwestern Memorial Hospital, Chicago, USA) – online přednáška

18.30 Ukončení čtvrtečního odborného programu

20.00 Společenský večer s živou hudbou

PÁTEK 15. 9. 2023

IV. BLOK: JÍCEN JE NEOBYČEJNÁ TRUBICE
Předsedající: Bureš J. (Praha), Zdrhová L. (FN Plzeň)
9.00 – 10.00

1. Pneumatická dilatace – praktický postup v léčbě achalázie (Vacková Z., ÚVN Praha) – 12+3 min.
2. Nový protokol provedení high-resolution manometrie jícnu (Balihar K., FN Plzeň) – 12+3 min.
3. Achalázie u dětí – diagnostika a léčba (Bánovčin P., Martin) – 12+3 min.
4. Postfundoplikační dysfagie (Vašátko M., IKEM) – 12+3 min.

Přestávka 10.00 – 10.20

V. BLOK: JAK SE HÝBE ŽALUDEK A CO S TÍM
Předsedající: Evinová E. (Vítkovická nemocnice), Vacková Z. (ÚVN Praha)
10.20 – 11.20

1. Elektrogastrografie a poruchy funkce žaludku (Bureš J., Ústřední vojenská nemocnice Praha) – 12+3 min.
2. Funkční dyspepsie nebo gastroparéza? (Šťovíček J., FN Motol) – 12+3 min.
3. EndoFLIP – jak se měří pylorus? (Evinová E., Vítkovická nemocnice) – 12+3 min.
4. Na pylorus cílící terapie v léčbě gastroparézy (Martínek J., IKEM) – 12+3 min.

Přestávka 11.20 – 11.40

VI. BLOK: REFLUX A JEHO KOMPLIKACE – JAK LÉČIT
Předsedající: Šťovíček J. (FN Motol), Košťálová K. (ÚVN Praha)
11.40 – 12.50

1. Inhibitory protonové pumpy – fámy nebo skutečná rizika? (Martínek J., IKEM Praha) – 15 min.
2. Antirefluxní léčba nezabírá – co dál? (Navrátil V., FN Olomouc) – 15 min.
3. Barrettův jícen – update endoskopické terapie (Košťálová K., ÚVN) – 15 min.
4. Fundoplikace pro mimojícnové příznaky (Šnajdauf M., Haruštiak T.,FN Motol) – 15 min.
5. Závěrečná diskuze – 10 min.

12.50 Poděkování a ukončení Motilitní akademie 7

13.00 Oběd

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Doprovodný program bude v místě konání Motilitní akademie. Ve čtvrtek 14. září bude dopoledne k dispozici golfové hřiště pro trénink a příp. flight. Večerní program bude v místě sympózia od 19.30 vč. společenské večeře a živé hudby. V pátek 15. září se od 7.00 bude pro zájemce konat golfová snídaně s tréninkem s profesionálním trenérem (vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé).

Po celou dobu konání akce bude pro všechny účastníky zajištěno občerstvení.

Registrační poplatek je 500 Kč. Na aktivní účastníky se registrační poplatek nevztahuje.

Kontakty

Organizační zajištění akce

IMEDEX s.r.o.

Kladská 1092/1a
500 03 Hradec Králové

Anna Zálišová

koordinátor akce

+420 724 979 162
info@imedexacademy.cz

Richard Uhlíř

aktivní účastníci

+420 724 979 234
richard@imedex.cz