Mikrodialýza

MDialysis

Mikrodialýza je miniinvazní monitorovací metoda oxidativního/anaerobního metabolizmu glukózy umožňující detekci ischemie tkáně. Je používána v různých oborech medicíny, jako jsou kardiochirurgie, plastická chirurgie, farmakologie, největší použití má ale v neurointenzivní péči.

Systém mikrodialýzy tvoří mikrodialyzační analyzátor s pumpou a dvoucestný katétr implantovaný do cílové tkáně. Prostřednictvím katétru je do cílové tkáně perfundována tekutina na bázi Ringerova roztoku a zároveň odebírán vzorek pro analýzu metabolitů.

Použití mikrodialýzy umožňuje časnou reakci na vývoj ischemických změn cílové tkáně a umožňuje rozšíření terapeutického okna pro včasnou intervenci.

VÝHODY

 • Kontinuální monitoring metabolitů v reálném čase pomocí M Dialysis katétrů
 • Kapacita dávkové analýzy 16 vzorků a 30 měření za hodinu
 • Mikrodialyzační hodnoty jsou zobrazeny jak numericky, tak graficky
 • Monitoring až 8 pacientů
 • Snadné ovládání s vylepšeným grafickým rozhraním
 • Automatická kalibrace a kontrola kvality

Mikrodialýza stanovuje koncentrace 6 základních metabolitů:

 • glukóza,
 • laktát,
 • pyruvát,
 • glycerol,
 • glutamát,
 • urea.

PRO KOHO JE URČEN

Neurointenzivní péče – traumatická poranění mozku, subarachnoidální krvácení, subdurální hematomy, ischemie.
Dále pak kardiochirurgie, plastická a rekonstrukční chirurgie, potransplantační péče, ORL.

neurointenzivní péče | kardiochirurgie | plastická a rekonstrukční chirurgie | potransplantační péče | ORL

KLÍČOVÁ SLOVA

#mikrodialyza #mdialysis #ischemie #poranenimozku #neurointenzivnipece

Aleš Kraus

obchodní zástupce
+420 777 769 924 | ales@imedex.cz

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Hmotnost
Rozměry
Napětí
Spotřeba
Compliance
Izolace
Princip měření
Kalibrace

5 kg
220 (W) x 220 (D) x 332(H) mm
100-240 V~, 50/60 Hz
Max. 40 VA
Napájecí adaptér vyhovuje standardu 60601-1
Napájecí adaptér MD jednotky je dvojitě izolován
Electrochemical biosensor
Automatická (každých 6 hodin)