Impedanční planimetrie

EndoFlip™

Endoflip™ je komplexní systém, který zobrazuje a měří oblast gastroesofageální junkce během endoskopických a chirurgických výkonů – přesné měření tlaků a rozměrů v jícnu, které pomáhá odhalovat funkční poruchy. Impedanční planimetrie vyhodnocuje příznaky poruchy motility při výkonu, který minimálně zatěžuje pacienta.

VÝHODY

  • Minimálně invazivní přístup v real-time diagnostice
  • Široké spektrum použití
  • Různé možnosti velikostí balónkových katétrů
  • Měření v reálném čase
  • Snadné použití

PRO KOHO JE URČEN

Měření tlaků a rozměrů v jícnu v reálném čase pomáhají identifikovat závažné poruchy motility nejen gastroenterologům, ale také chirurgům.
Systém Endoflip™ 2.0 společně s topografií Flip™ topography vhodně doplňuje manometrii s vysokým rozlišením (HRM) a další diagnostické metody.
Balonový katétr Esoflip™ je propojen se systémem impedanční planimetrie Endoflip™ a zajišťuje kontrolovanou dilataci striktur bez potřeby fluoroskopie. Komplexní pohled na jícen umožňuje přesné měření striktur před a po každé etapě balónkové dilatace. Umožňuje provádět balónkovou dilataci, pomalu a kontrolovaně.
Balónkové katetry Esoflip™ dilatují gastroezofageální junkci, dilatují jícnové striktury, snadněji lokalizují jícnové striktury, měří zpětný ráz po dilataci, kontrolují pohyb balónkového katétru.

gastroenterologie | hepatogastroenterologie | endoskopie

KLÍČOVÁ SLOVA

#endoflip #esoflip #medtronic #impedancniplanimetrie #topografie

Richard Uhlíř

produktový manažer
+420 724 979 234 | richard@imedex.cz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

zobrazovací sondy

Obj. kód Název Popis Balení
EF-325N Endoflip™ EF-325N Catheter funkční zobrazovací sonda – délka měřící zóny 80 mm (GEJ, pylorus) 1 ks
EF-322N Endoflip™ EF-322N Catheter jfunkční zobrazovací sonda – délka měřící zóny 160 mm (GEJ) 1 ks