Invazivní monitorace nitrolebních parametrů Raumedic

Neurovent™
Datalogger™

Komplexní systém pro monitorování, záznam, a analýzu nitrolebních parametrů, zejména nitrolebního tlaku (ICP), nitrolební teploty (ICT) a parciálního tlaku kyslíku (Pti02) v cílové tkání mozku. Ucelená produktová řada Neurovent zahrnuje:

 • konvenční katétry pro měření ICP pomocí drenážního systému
 • parenchymová mikročipové katétry (ICP+ICT)
 • multimodální čidla (ICP+ICP+PtiO2)
 • telemetrická ICP čidla
 • fixační prostředky pro zavedení podkožní tunelizací i skrze šroub
 • propojovací prvky pro výstup hodnot na pacientský monitor
 • multiparametrový monitor Datalogger MPR2Log02

VÝHODY

 • bezkalibrační technologie – plug&play
 • vysoká stabilita a přesnost měření
 • kompletní ucelená produktová řada
 • kompatibility se všemi výrobci pacientských monitorů
 • MRI kompatibilita do 3T včetně
 • možnost sdílení dat se systémy MOBERG a ICM+

PRO KOHO JE URČEN

Včasná a přesná monitorace nitrolebních parametrů je klíčová pro pracoviště zajišťující neurointenzivní péčí, zvláště pak oddělení ARO, neurointenzivní JIP a iktové jednotky.

Komplexní přístup k léčbě kraniotraumat, cévních mozkových příhod a jiných nitrolebních patologií se již neobejde bez detailního posouzení vývoje nitrolebních parametrů a autoregulačních mechanismů mozku, které hrají klíčovou roli při vedení léčby a prognóze vývoje stavu pacienta.

KLÍČOVÁ SLOVA

#neuromonitorace #mozek #TBI #SAK #ICP #brain #braintrauma #poranenimozku #iktus #CMP #edemmozku

Aleš Kraus

obchodní zástupce
+420 777 769 924 | ales@imedex.cz

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry – průměr
Rozměry – délka
Bezpečnost
Materiál – tělo katétru
Materiál – schránka měřícího čipu
Maximální tlak
Stabilita nulového bodu ve fyziologickém roztoku

5F
60cm
třída III
polyuretan
titan

1500 mm Hg (200 kPa)
maximálně 3,0 mm Hg drift za 100 hodin

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nejpoužívanější nitrolební katétry

Obj. kód Název Popis Balení
092946 Neurovent P Parenchymový senzor ICP
094268 Neurovent P Temp Parenchymový senzor ICP+ICT
092956 Neurovent Komorový senzor ICP s drenáží
095008 Neurovent PTO Parenchymový senzor ICP+ICT+ PtiO2
096504 Neurovent PTel Parenchymové telemetrické čidlo ICP

Fixační prostředky

Obj. kód Název Popis Balení
Bolt+Drill Kit CH5 Sada pro návrt lebeční kosti parenchym
Bolt+Drill Kit CH9 Sada pro návrt lebeční kosti – ventrikul
Ruční vrtačka Resterilizovatelná  trepanační vrtačka

Propojovací prvky s pacientským monitorem

Obj. kód Název Popis Balení
093807 NPS2 GE / MARQUETTE
092627 NP22 SIEMENS/Dräger Infinity
091715 NPS2 SPACE LABS
092637 NPS 2 Philips / HP
091676 NPS 2 NIHON KOHDEN

Multimodální monitory

Obj. kód Název Popis Balení
Datalogger MPR2 Log O2 Monitor pro použití čidel Neurovent PTO
Datalogger MPR1 Monitor pro použití čidel Neurovent PTel
NPS 3 Zobrazení aktuální hodnoty ICP – transport

KE STAŽENÍ