Endoskopická akcesoria

Meditalia

Meditalia hraje klíčovou roli ve výrobě endoskopických akcesorií a od roku 2003 je prvním a jediným italským výrobcem příslušenství a endoskopických zařízení, z nichž některým byly díky svým jedinečným vlastnostem uděleny patenty.

S rostoucími zkušenostmi a zvýšeným zaměřením na výzkum a vývoj se portfolio Meditalia nadále rozšiřuje a pokrývá celou oblast polypektomie a významnou část procedur ERCP.

Meditalia navíc převzala vedoucí úlohu při přijímání politik šetrných k životnímu prostředí. Závazek snížit produkci odpadu vede k vytváření zdravotnických prostředků využívajících inovativní a udržitelné materiály jako alternativy k plastům v souladu s nařízeními EU (směrnice EU č. 2019/904).

VÝHODY

  • Kvalitní materiál a vysoká úroveň zpracování
  • Široké spektrum nástrojů a příšlušenství
  • Akcesoria s uděleným patentem
  • Šetrné k životnímu prostředí

PRO KOHO JE URČEN

gastroenterologie | endoskopie

KLÍČOVÁ SLOVA

#endoskopie #akcesoria #meditalia #gastroenterologie

KATALOG KE STAŽENÍ

Tomáš Pikora

produktový manažer
+420 731 200 592 | tomas@imedex.cz