Eliminace endotoxinů při sepsi

Alteco® LPS Adsorber

Alteco® LPS Adsorber je zdravotnický prostředek používaný k mimotělnímu čištění krve. Produkt odstraňuje cirkulující endotoxin (lipopolysacharid, LPS) z krevního řečište. Funguje prostřednictvím adsorpce, tedy procesu, kdy se molekuly nebo částice přichytí na povrch adsorpčního materiálu a tam zůstanou. Odstraněním endotoxinu může Alteco® LPS Adsorber zvrátit průběh sepse a stabilizovat hemodynamické parametry pacienta již za 2 hodiny.

CO JE UVNITŘ ALTECO® LPS ADSORBERU

Alteco® LPS Adsorber obsahuje disky vyrobené z porézního polyethylenu (PE) pokryté na míru vyrobeným peptidem. Tento peptid se váže na lipid-A (toxická cást endotoxinu) s vysokou afinitou. Adsorbcí endotoxinu z krevního řečište pacienta během mimotělní léčby může Alteco® LPS Adsorber stabilizovat hemodynamické parametry pacienta.

JAK PROBÍHÁ ADSORBCE ENDOTOXINŮ

V pórech – s průměrnou velikostí 100 mikronů – na povrchu adsorpčních disků zachycuje speciální peptid záporně nabité molekuly endotoxinu. Peptid v Alteco® LPS Adsorberu je 100% syntetický, není tedy geneticky upraven, ale produkován syntézou peptidu na pevné bázi.

KLINICKÝ PŘÍNOS

  • zlepšené a stabilizované hemodynamické parametry
  • snížení hladiny prokalcitoninu
  • snížení hladiny laktátu
  • zlepšení funkce okysličování plic
  • snížení nebo odstranění podpory vasopresoru
  • zlepšení skóre SOFA

PRO KOHO JE URČEN

Alteco® LPS Adsorber je mimotělní zdravotnický prostředek určený k léčbě endotoxemie, popř. sepse nebo septického šoku způsobenými suspektními nebo potvrzenými gramnegativními bakteriemi.

KLÍČOVÁ SLOVA

#sepse #septickysok #endotoxemie #endotoxin #ECMO #mimotelniobeh

Aleš Kraus

obchodní zástupce
+420 777 769 924 | ales@imedex.cz