ODBORNÝ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vybrané informace na webových stránkách společnosti IMDEX jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví (definice odborník podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

Vstupem na tyto stránky potvrzujete, že:

  • jste odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat anebo poskytovat zdravotní služby,
  • je vám známa definice odborníka,
  • jste se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.

ODBORNÝ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vybrané informace na webových stránkách společnosti IMDEX jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví (definice odborník podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

Vstupem na tyto stránky potvrzujete, že:

  • jste odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat anebo poskytovat zdravotní služby,
  • je vám známa definice odborníka,
  • jste se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.