Motilitní akademie 6 – NOVÝ TERMÍN

Vážení přátelé,

šestá Motilitní akademie měla proběhnout již v roce 2020, nicméně na základě doporučení a opatření vyhlášených Vládou ČR k zabránění šíření epidemie koronaviru jsme se akci rozhodli odložit na rok 2021. Nyní se situace zdá příznivější a my bychom Vás konečně rádi srdečně pozvali na nový termín šesté Motilitní akademie, která se uskuteční ve dnech 9. a 10. září 2021 opět v prostorách Park Golf Clubu v Hradci Králové (Roudničká 730, Hradec Králové).

Pokud jste byli přihlášeni na původní termín, budeme Vás sami kontaktovat v druhé polovině května, abychom si potvrdili Vaši účast. Pokud jste na původní termín přihlášeni nebyli, můžete využít registrační formulář na této stránce a registrovat se nyní.

Motilitní akademie se za posledních devět let stala již tradičním setkáním uživatelů a zájemců o funkční diagnostické metody pro GIT. Z původního zaměření na gastroenterologii se stalo multioborové sympozium, na kterém se pravidelně každý rok a půl scházejí lékaři se specializací v gastroenterologii, ORL, alergologii, pneumologii, pediatrii, ale také fyzioterapeuti, vyšší zdravotnický personál i odborná veřejnost.

I tento rok jsme program rozložili do dvou dnů. Čtvrteční odpoledne bude věnováno multioborovému pohledu na funkční poruchy horního GIT a problematiku laryngofaryngeálního refluxu. Páteční blok se pak zaměří na diagnostiku a možnosti léčby refluxu a na poruchy motility jícnu a žaludku. Během celého setkání budou na místě k dispozici nejčastější diagnostické nástroje k individuálnímu hands-on tréninku a konzulzaci vašich výsledků s přítomnými kolegy a aplikačními specialisty.

Čtvrtek 9. září 2021

I. BLOK: FUNKČNÍ PORUCHY DOLNÍHO GIT

anorektální manometrie – londýnský protokol
fyzioterapie v léčbě zácpy a inkontinence
zácpa u dětí
kazuistiky

II. BLOK: LARYNGOFARYNGEÁLNÍ REFLUX

horní jícnový svěrač
ORL projevy RCHJ
Zenkerův divertikl
kazuistiky

Pátek 10. září 2021

III. BLOK: DIAGNOSTIKA A LÉČBA REFLUXU

pH metrie a pH metrie s impedancí
PPI vs. fundoplikace
alternativní možnosti léčby
kazuistiky

IV. BLOK: MOTILITA JÍCNU A ŽALUDKU

jícnová manometrie a Chicago update
achalázie, dysfagie, gastroparéza
měření EndoFLIP
kazuistiky

Doprovodný program bude v místě konání Motilitní akademie. Ve čtvrtek 9. září bude dopoledne k dispozici golfové hřiště pro trénink a příp. flight. Večerní program bude v místě sympózia od 19.30 vč. společenské večeře. V pátek 10. září se od 7.00 bude pro zájemce konat golfová snídaně s tréninkem s profesionálním trenérem (vhodné jak pro úplně začátečníky, tak pro pokročilé).

Po celou dobu konání akce bude pro všechny účastníky zajištěno občerstvení.

Opatření v souvislosti s Covid-19: Každý den samozřejmě sledujeme nové informace a opatření týkající se šíření koronaviru Covid-19. Zejména se začátkem školního roku se situace může měnit ze dne na den, nicméně věříme, že akce bude moci proběhnout v plánovaném rozsahu, samozřejmě s respektováním a dodržováním veškerých opatření nařízených Vládou ČR. Pokud by byly nutné jakékoli změny, budeme Vás obratem informovat.

Registrace je otevřená do 31. srpna 2021.

Registrační poplatek je 500 Kč. Na aktivní účastníky se registrační poplatek nevztahuje.

Ubytování pro účastníky bude podle požadavků v registračním formuláři zarezervováno v hotelu Tereziánský dvůr. Ubytování bude tentokrát nově hrazeno nikoli na recepci hotelu, ale současně s registračním poplatkem za účast.

Kontakty

Organizátor akce

IMEDEX s.r.o.

Kladská 1092/1a
500 03 Hradec Králové

Anna Zálišová

koordinátor akce

+420 724 979 162
anna@imedex.cz

Richard Uhlíř

aktivní účastníci

+420 724 979 234
richard@imedex.cz