Motilitní akademie 6

17. – 18. září 2020

 

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás srdečně pozvali na podzimní termín již šesté Motilitní akademie, která se uskuteční tento rok ve dnech 17. a 18. září opět v prostorách Park Golf Clubu v Hradci Králové (Roudničká 730, Hradec Králové).

Motilitní akademie se za posledních devět let stala již tradičním setkáním uživatelů a zájemců o funkční diagnostické metody pro GIT. Z původního zaměření na gastroenterologii se stalo multioborové sympozium, na kterém se pravidelně každý rok a půl scházejí lékaři se specializací v gastroenterologii, ORL, alergologii, pneumologii, pediatrii, ale také fyzioterapeuti, vyšší zdravotnický personál i odborná veřejnost.

I tento rok jsme program rozložili do dvou dnů. Čtvrteční odpoledne bude věnováno multioborovému pohledu na funkční poruchy horního GIT. Páteční blok se pak zaměří na poruchy motility jícnu a anorektální funkční poruchy. Důležitou součástí programu budou hands-on tréninky pH metrie s impedancí a pH metrie vydechovaného vzduchu, vybrané kazuistiky z různých oborů a možnost konzultace výsledků vašich vyšetření. Jako vždy si také představíme nové možnosti a poznatky z oblasti diagnostiky a léčby funkčních poruch GIT.

Čtvrtek 17. září 2020

I. BLOK FUNKČNÍ PORUCHY HORNÍHO GIT MULTIDISCIPLINÁRNÍM POHLEDEM

novinky v diagnostice
možnosti léčby
zajímavé kazuistiky napříč obory
hands-on pH metrie s impedancí, pH metrie vydechovaného vzduchu
novinky v software
možnost konzultace vašich výsledků

Pátek 18. září 2020

II. BLOK PORUCHY MOTILITY JÍCNU, ANOREKTÁLNÍ FUNKČNÍ PORUCHY – MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY

novinky z pracovišť (horní i dolní GIT)
high-resolution manometrie jícnu a rekta (nové pohledy a možnosti)
motilitní kapsle (výsledky, zkušenosti)
impedanční planimetrie a topografie
novinky v diagnostice a léčbě anorektálních poruch

Doprovodný program bude v místě konání Motilitní akademie. Ve čtvrtek 17. září bude dopoledne k dispozici golfové hřiště pro trénink a příp. flight. Večerní program bude v místě sympózia od 19.30 vč. společenské večeře. V pátek 18. září se od 7.00 bude pro zájemce konat golfová snídaně s tréninkem s profesionálním trenérem (vhodné jak pro úplně začátečníky, tak pro pokročilé).

Po celou dobu konání akce bude pro všechny účastníky zajištěno občerstvení.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Registrace bude otevřená do 31. srpna 2020. Registrační poplatek (nevztahuje se na aktivní účastníky) je 500 Kč.

Kontakty

Organizátor akce

IMEDEX s.r.o.

Kladská 1092/1a
500 03 Hradec Králové

Anna Zálišová

koordinátor akce

+420 724 979 162
anna@imedex.cz

Richard Uhlíř

aktivní účastníci

+420 724 979 234
richard@imedex.cz